Изписване на размера авто/мото

Изписване на размера авто/мото