Сериозно за DOT-овете и стареенето на гумите

Във връзка с множеството спекулации относно DOT-овете на гумите, по-долу Ви предлагаме една интересна статия относно датата на производство и експлоатационния период на една гума, която си струва да се прочете:

DOT – любимите три букви на почти всеки краен потребител, решил да закупи гуми за своя автомобил. Какво обаче се крие зад тези три погрешно разчетени и разбрани букви?

При опитите ни да научим от клиентите какво е значението им, до сега не сме получили отговор. Всеобщото схващане е, че DOT е годината на производство, от която зависи стареенето на гумата.

Не! Месецът и годината на производство са четирицифрен код, маркиран на страницата на гумата след DOT кода.

Годината на производство няма нищо общо със стареенето на гумата, нито е срок на годност!

Истинският факт е, че няма никакви научни и технически данни, от които да се определи възрастта на нова, неизползвана гума за леки автомобили и лекотоварни превозни средства!

DOT на гумите

Един продукт с много богато техническо съдържание, прост на вид, но със сложни компоненти. Продукт, който трябва да устои на екстремните условия, за да осигури Вашата безопасност на пътя. Продукт, който се нуждае от известно внимание от Ваша страна, за да запази своята ефективност. Продукт, който, като всеки друг продукт, има срок на експлоатация. Колкото по-дълъг е този срок на експлоатация, толкова по-добре за вас. Срокът ѝ зависи от няколко фактора. Освен характерните качества на продукта, условията на използване, скоростта, натоварването и климата също оказват влияние. Нивото на налягане в гумите при монтирането им на автомобилите, както и условията за съхранение, когато се очаква сезонната смяна при търговците на гуми, също влияят върху срока на експлоатация. Накратко, използването и условията на поддръжка оказват най-голямо въздействие върху стареенето на гумите.

Ако гумата е произведена и доставена в склад, където тя се съхранява правилно без да се излага на въздействието на пряка слънчева светлина или на въглеводород, наред с други фактори, и остане там примерно една или повече години, докато чака някой водач на автомобил да я закупи, нейното стареене е точно толкова, колкото ако тя е била поставена на автомобил и е била използвана в продължение на три седмици.

В по-големите европейски страни въпросът за срока на експлоатация на гумата предизвика реакция на няколко специализирани списания, национални асоциации на дистрибуторите и търговците на гуми, но също така, и на самите производители.
Те посочват, че гумата не е продукт за кратко потребление и , че клиентите често не са информирани от медиите! Те имат едно общо нещо все пак – акцент върху правилните условия и принципи за съхранение и поддръжка на гумите.

Ето и какво казват по въпроса и производителите, от високия клас :

Michelin : „Не е възможно да се определи срока на годност на гумите. Няма значение кога са произведени. Michelin препоръчва, 10 години експлоатация. След този срок, гумите да се проверяват по често и ако е на лице напукване, да се заменят.“

Michelin-Правила за съхранение на гумите

Continental : „Стареенето на гумите е проявление на химични и физични процеси. При правилно складираните гуми обаче, тези процеси протичат много бавно. Continental препоръчва складирането на гумите да бъде извършвано от професионалисти или в подходяща среда. Ако се съхраняват при препоръчителните условия (а именно – прохладно и сухо място, далеч от директна слънчева светлина, химикали и източници на озон), гумите ще запазят своите оригинални, добре балансирани свойства през цялата продължителност на живота им.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуването на гумата. Continental потвърждава възможността леките гуми от концерна да бъдат използвани до 10 години при условие, че всички препоръчителни условия за съхраняване са спазени.“

Goodyear : „Гумите на Goodyear са предназначени да бъдат устойчиви срещу големите сили, стреса, излагането на слънце и екстремни температури през целия си живот. За да запази своите свойства, компоненти гумата е направена от оптимална смес на восъци, антиоксиданти и антиозонанти. Съхраняваните както и използваните гуми ще запазят свойствата си при условие, че те се поддържат правилно, не се обработват неподходящо и се съхраняват в правилните условия.“

Единственият срок за експлоатация на дадена гума, посочен от всеки производител, е до достигане на индикатора за износване на протектора, независимо от датата на производство или срока на експлоатация (ако са спазени всички норми за съхранение) или до достигане на минимална дълбочина на протектора, според местното законодателство. След като са на лице, тези изменения, повече от препоръчително е, гумите да бъдат заменени, с други.